სწორად წერე ✏️0-9

✏️ რა საკვირველია თუ რასკვირველია

რა საკვირველია, საქართველოც არ არის გამონაკლისი - რასაკვირველია, საქართველოც არ არის გამონაკლისი,

კომენტარები: