სწორად წერე ✏️0-9

✏️ რადგან თუ რათა

სატელეფონო ანძები ერთმანეთთან ახლოს უნდა განთავსდეს, რადგან სიხშირული ტალღები კარგად გავრცელდეს - სატელეფონო ანძები ერთმანეთთან ახლოს უნდა განთავსდეს, რათა სიხშირული ტალღები კარგად გავრცელდეს. 

 

“რადგან” და “რათა” ხშირად ერევათ. “რადგან” მიზეზია (ან ფაქტი) და ძირითადად, წარსულ დროს გულისხმობს (რადგან რაღაცა გავაკეთე), “რათა” მიზანია და მომავალი დრო მიემართება (რათა რაღაცა გავაკეთო)

კომენტარები: