სწორად წერე ✏️0-9

✏️ რამდენიმე თვიანი თუ რამდენიმეთვიანი

რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა - რამდენიმეთვიანი მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა.

 

შესაბამისად: რამდენიმედღიანმა (მაგრამ “რამდენიმე დღე”).

კომენტარები: