სწორად წერე ✏️0-9

✏️ რამოდენიმეჯერ თუ რამდენიმეჯერ

პროექტი რამდენიმეჯერ გადავადდა - პროექტი რამდენიმეჯერ გადავადდა.

კომენტარები: