სწორად წერე ✏️0-9

✏️ რელიქვია თუ რელიკვია

ეს რელიქვია უხსოვარი დროიდან კონსტანტინოპოლში ინახებოდა - ეს რელიკვია უხსოვარი დროიდან კონსტანტინოპოლში ინახებოდა.

კომენტარები: