სწორად წერე ✏️0-9

✏️ რიგ რიგობით თუ რიგრიგობით

ისინი რიგ - რიგობით გამოდიან მოხსენებებით - ისინი რიგრიგობით გამოდიან მოხსენებებით.

 

სწორია რიგრიგობით (მაგრამ რიგ-რიგად).

კომენტარები: