სწორად წერე ✏️0-9

✏️ რიცხოვნობა თუ რაოდენობა

საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა მცირდება - საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება. 

კომენტარები: