სწორად წერე ✏️0-9

✏️ სადაც თუ რომელშიც

პროტესტი ფილმის კადრებმა გამოიწვია, სადაც  არასრულწლოვნები ჩანდნენ - პროტესტი ფილმის კადრებმა გამოიწვია რომლებშიც არასრულწოვნები ჩანდნენ.

 

“სადაც” მიემართება მხოლოდ ადგილის გარემოებას ქალაქს, სოფელს, ოფისს და ა.შ.

კომენტარები: