სწორად წერე ✏️0-9

✏️ სამ წლიანი თუ სამწლიანი

მოსამართლეთა სამ წლიანი გამოსაცდელი ვადა გაუქმდა - მოსამართლეთა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა გაუქმდა.

 

“იან” სუფიქსდართული სიტყვები ერთად იწერება. თუ სიტყვას წინ რიცხვი უძღვის, მაშინ დეფისი ჩაჯდება შუაში (3-წლიანი)

 

კომენტარები: