სწორად წერე ✏️0-9

✏️ სამართალდამცავი თუ სამართალდამცველი

სპეცოპარციის დროს სამართალდამცავი მოკლეს - სპეცოპარციის დროს სამართალდამცველი მოკლეს .

კომენტარები: