სწორად წერე ✏️0-9

✏️ სანიტარული თუ სანიტარიული

ბაზრებში სანიტარული ნორმები მკაცრად კონტროლდება - ბაზრებში სანიტარიული ნორმები მკაცრად კონტროლდება.

კომენტარები: