სწორად წერე ✏️0-9

✏️ საპატივცემულოდ თუ პატივსაცემად

სტუმრების საპატივცსაცემად (საპატივცემულოდ) კონცერტი გაიმართა - სტუმრების პატივსაცემად კონცერტი გაიმართა.

კომენტარები: