სწორად წერე ✏️0-9

✏️ სარგებელის თუ სარგებლის

რა სარგებელის მიღება შეუძლია კოპანიას?  - რა სარგებლის მიღება შეუძლია კომპანიას.

კომენტარები: