სწორად წერე ✏️0-9

✏️ საქმე იმაშია, რომ თუ საქმე ისაა, რომ

საქმე იმაშია, რომ ექსპერტების ნაწილს ბიუჯეტის 140 მილიონით შემცირება საკმარისად არ მიაჩნია - საქმე ისაა, რომ ექსპერტების ნაწილს ბიუჯეტის 140 მილიონით შემცირება საკმარისად არ მიაჩნია.

კომენტარები: