სწორად წერე ✏️0-9

✏️ საქმის კურსში ჩაყენება თუ ინფორმირება

ქართულმა დელეგაციამ შეხვედრა ჟენევის კომისიის საქმის კურსში ჩაყენებით დაიწყო  - ქართულმა დელეგაციამ ჟენევის კომისიის ინფორმირებით დაიწყო.

 

სწორია: იციან, ინფორმირებულები არიან, აქვთ ინფორმაცია და.ა.შ. საქმის კურსში რუსულის კალკია.

 

კომენტარები: