სწორად წერე ✏️0-9

✏️ სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა თუ სიკვდილი მიუსაჯა

სასამართლომ მოქალაქეს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა - სასამართლომ მოქალაქეს სიკვდილი მიუსაჯა

 

სწორია: სიკვდილი მიუსაჯა (სიკვდილით დასაჯა, სასიკვდილო  განაჩენი გამოუტანა და ა.შ.) 

კომენტარები: