სწორად წერე ✏️0-9

✏️ სმენა დაქვეითებული თუ სმენადაქვეითებული

სმენა დაქვეითებული მოქალაქეები ჟესტურ ენაზე ადაპტირებულ ფილმებს ნახავენ - სმენადაქვეითებული მოქალაქეები ჟესტურ ენაზე ადაპტირებულ ფილმებს ნახავენ.

კომენტარები: