სწორად წერე ✏️0-9

✏️ სჩანს თუ ჩანს

როგორც სჩანს სხდომა დღეს არ გაიმართება - როგორც ჩანს სხდომა დღეს არ გაიმართება.

კომენტარები: