სწორად წერე ✏️0-9

✏️ სცხვენია თუ რცხვენია

ბევრ ადამიანს ამ თემაზე ხამამაღლა საუბრის სცხვენია - ბევრ ადამიანს ამ თემაზე ხამამაღლა საუბრის რცხვენია.

კომენტარები: