სწორად წერე ✏️0-9

✏️ სხვადასხვა კლინიკები თუ სხვადასხვა კლინიკა

ახალი კორონავირუსით დაინფიცირებული პაციენტები სხვადასხვა კლინიკებში განათავსეს - ახალი კორონავირუსით დაინფიცირებული პაციენტები სხვადასხვა კლინაში განათავსეს. 

 

სხვადასხვა-ს, მრავალ-ს, არაერთ-ს მრავლობითი რიცხვი არ მიემართება (სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა მაგალითი, სხვადასხვა წელს, სხვადასხვა აქტივობა, სხვადასხვა გზის და ა.შ.)

აგრეთვე: რამდენიმე, ბევრი, უამრავი - შემასმენელი მხოლობითში იქნება.

 

კომენტარები: