სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ტიპიური თუ ტიპური

ტიპიური საბჭოთა მეთოდების საარჩევნო კამპანია იყო - ტიპური საბჭოთა მეთოდების საარჩევნო კამპანია იყო.

 

სწორია: ტიპური/ატიპური.

კომენტარები: