სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ტოქსიური თუ ტოქსიკური

ნარჩენების დაწვისას, გამოიყოფა ადამიანის  ჯანმრთელობისათვის საშიში ტოქსიური ნივთიერებები - ნარჩენების დაწვისას, გამოიყოფა ადამიანის  ჯანმრთელობისათვის საშიში ტოქსიკური ნივთიერებები 

კომენტარები: