სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ტრეინინგი თუ ტრენინგი

ტრეინინგი თეორიული ნაწილის გარდა, პრაქტიკულ სამუშაოებსაც მოიცავდა - ტრენინგი თეორიული ნაწილის გარდა, პრაქტიკულ სამუშაოებსაც მოიცავდა.

კომენტარები: