სწორად წერე ✏️0-9

✏️ უგრძვნია თუ უგრძნია

დიდი ხანია ხელისუფლებას თავი ასე კომფორტულად არ უგრძვნია - დიდი ხანია ხელისუფლებას თავი ასე კომფორტულად არ უგრძნია.

კომენტარები: