სწორად წერე ✏️0-9

✏️ უთანაგრძნობს თუ თანაუგრძნობს

მომხდარის გამო და უთანაგრძნობს გარდაცვლილის ოჯახს - მომხდარის გამო და თანაუგრძნობს გარდაცვლილის ოჯახს.

კომენტარები: