სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ფაქტიურად თუ ფაქტობრივად

გადაწყვეტილება ფაქტიურად მიღებულია - გადაწყვეტილება ფაქტობრივად მიღებულია.

კომენტარები: