სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ფეხი მოკვეთეს თუ მოჰკვეთეს

პაციენტს ფეხი მოკვეთეს - პაციენტს ფეხი მოჰკვეთეს.

 

მოჰკვეთეს (მას ის), მაგრამ თემიდან მოკვეთეს (ის). 

კომენტარები: