სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ქვია თუ ჰქვია

ემზარ კვიციანის შვილი იესო ქვია - ემზარ კვიციანის შვილს იესო ჰქვია.

კომენტარები: