სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ქვორუმი თუ კვორუმი

ქვორუმის არარსებობის გამო ბიუჯეტის პროექტს კენჭი ვერ უყარეს - კვორუმის არარსებობის გამო ბიუჯეტის პროექტს კენჭი ვერ უყარეს.

კომენტარები: