სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ღებულობდა თუ იღებდა

საქართველო რუსეთიდან გაზს ღებულობდა - საქართველო რუსეთიდან გაზს იღებდა.

კომენტარები: