სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შევიწროვებაში თუ შევიწროებაში

კაცი სექსუალურ შევიწროვებაში დაადანაშაულეს - კაცი სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულეს.

კომენტარები: