სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შეპირდა თუ შეჰპირდა

კანდიდატი მოსახლოებას დახმარებას შეპირდა - კანდიდატი მოსახლოებას დახმარებას შეპირდა.

კომენტარები: