სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შერჩეულ იქნას თუ შეირჩეს

კანდიდატი გასაუბრებით უნდა იქნას შერჩეული - კანდიდატი გასაუბრებით უნდა შეირჩეს.

კომენტარები: