სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შესაბამისობაშია თუ შეესაბამება

ოპოზიციის მოთხოვნა შესაბამისობაშია კონსტიტუციასთან - ოპოზიციის მოთხოვნა შეესაბამება კონსტიტუციას.

კომენტარები: