სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შეჩერებია თუ შესჩერებია

კომპანიას ხელშეკრულება არ შეჩერებია - კომპანიას ხელშეკრულება არ შესჩერებია.

კომენტარები: