სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შეჯამება მოხდება თუ შეჯამდება

კონსულტაციების შეჯამება მოხდება - კონსულტაციები შეჯამდება.

 

კომენტარები: