სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შეჯიბრი თუ შეჯიბრება

შეჯიბრში ცხრა მედალი აიღეს - შეჯიბრებაში ცხრა მედალი აიღეს

კომენტარები: