სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შკალა თუ სკალა

მონაცემები შკალაზეც ნათლად ჩანდა - მონაცემები სკალაზეც ნათლად ჩანდა.

კომენტარები: