სწორად წერე ✏️0-9

✏️ შრი-ლანკაში თუ შრი-ლანკაზე

შრი-ლანკაში  200 000-ზე მეტი პროტესტანტი მოსახლეა - შრი-ლანკაზე 200 000-ზე მეტი პროტესტანტი მოსახლეა.

კომენტარები: