სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ჩავარდნენ თუ ჩაცვივდნენ

ტურისტები ხევში ჩაცვივდნენ - ტურისტები ხევში ჩავარდნენ.

 

ქართულ ენაში გვაქვს რამდენიმე ზმნა, რომელიც მრავლობითში მთლიანად იცვლის ძირს:  ვარდნა - ცვენა, დაგდება - დაყრა, მოკვლა - დახოცვა და ა.შ.

 

კომენტარები: