სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ჩეხვა თუ გაჩეხა

ტყის ჩეხვა, როგორც გლობალური პრობლემა ისე უნდა განვიხილოთ -  ტყის [გა]ჩეხა გლობალურ პრობლემად უნდა განვიხილოთ 

კომენტარები: