სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ჩვიდმეტ წლიანი თუ ჩვიდმეტწლიანი

თავმჯდომარემ ჩვიდმეტ წლიანი მუშაობის შემდეგ, თანამდებობა დატოვა - თავმჯდომარემ ჩვიდმეტწლიანი მუშაობის შემდეგ, თანამდებობა დატოვა.

კომენტარები: