სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ჩინოვნიკი თუ ჩინოსანი

მოქალაქეების ნაწილი ჩინოვნიკების გადადგომას ითხოვს - მოქალაქეების ნაწილი ჩინოსნების გადადგომას ითხოვს.

 

სწორია: ჩინოსანი, მაღალჩინოსანი, ან მოხელე.

კომენტარები: