სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ძალაში შედის თუ ამოქმედდება

ახალი კანონი რამდენიმე დღეში ძალაში შევა - ახალი კანონი რამდენიმე დღეში ამოქმედდება.

 

სწორია: ამოქმედდება, ამუშავდება.

კომენტარები: