სწორად წერე ✏️0-9

✏️ წარმოთქვა თუ წარმოსთქვა

პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოთქვა - პროცესზე დაცვის მხარემ დასკვნითი სიტყვა წარმოსთქვა.

კომენტარები: