სწორად წერე ✏️0-9

✏️ წელიწადი თუ წელიწადს

საბჭოთა ოკუპაცია 70 წელიწადი გაგრძელდა - საბჭოთა ოკუპაცია 70 წელიწადს გაგრძელდა.

კომენტარები: