სწორად წერე ✏️0-9

✏️ წერდა თუ სწერდა

კაცი შვილს წერილს წერდა - კაცი შვილს წერილს სწერდა.

 

სოწრია: სწერდა (სწერდა ის მას მას - კაცი შვილს წერილს), წერდა სწორია სხვა კონტექსტში - როცა დაწერაა და არა მიწერა

კომენტარები: