სწორად წერე ✏️0-9

✏️ წვიმები თუ წვიმა

სეზონურიმა წვიმებმა სოფლის მცხოვრებლები დააზარალა - სეზონურიმა წვიმამ სოფლის მცხოვრებლები დააზარალა.

 

წვიმას მრავლობითი არ აქვს.

კომენტარები: