სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ხანძარი მოხდა თუ ხანძარი გაჩნდა

საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში ხანძარი მოხდა - საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში ხანძარი გაჩნდა.

კომენტარები: