სწორად წერე ✏️0-9

✏️ ხელი კრა თუ ჰკრა

მძღოლმა ქალს ხელი კრა და შემდგომ საჭე ვეღარ დაიმორჩილა - მძღოლმა ქალს ხელი ჰკრა და შემდგომ საჭე ვეღარ დაიმორჩილა.

კომენტარები: